Whataburger #307

2424 S Georgia
Amarillo, TX 79109

(806) 359-5472